• Hillrom
  • Acella
  • LikoGuard
  • Construction
  • Connex

.

Om Hillrom

Hillrom är en global ledare inom medicinteknik vars 10 000 anställda har ett enda syfte: Att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare genom att främja uppkopplade lösningar i vården. Runt om i världen påverkar våra innovationer över 7 miljoner patienter varje dag. De bidrar till tidigare diagnos och behandling, optimerar den kirurgiska effektiviteten och påskyndar patienters återhämtning samtidigt som klinisk kommunikation förenklas och vården förs närmare hemmet. Vi möjliggör dessa resultat tack vare uppkopplade smarta sängar, säkra förflyttningar av brukare och patienter, tekniker för bedömning och monitorering av patienter, samarbetsverktyg för vårdpersonal, produkter för respiratorisk vård, avancerad utrustning för operationssalen samt mycket mer. Detta ger användbara insikter i realtid där vården utförs. Läs mer på hillrom.com.

 

Optimering och förenkling av Liko-portföljen

Hillrom har genomfört ett omfattade arbete för att säkerställa att produkter, kliniska bevis, teknisk dokumentation och patientövervakning och kvalitetssystem är i linje med den nya EU: s medicinska enhetsförordning (EU MDR).

Så vitt vi förstår, förutser vi att våra interna produktgranskningar och projektplaneringsfaser kommer att vara fullständiga i tid, och att alla våra produkter, märkning och registrering kommer att vara i fullständig överensstämmelse med EU: s MDR i maj 2021.

Hillrom-varumärkesfamiljen inkluderar också Liko. En klinisk utvärdering av Liko-portföljen har genomförts för att säkerställa att vi fortsätter att tillgodose ett brett spektrum av patientbehov. Denna omfattande insats gav också möjlighet att identifiera områden för optimering och förenkling i hela portföljen.

Som ett led i detta kommer vissa förändringar av Liko-portföljen att ske. Här finner ni information över vilka produkter som påverkas och rekommenderade alternativ.

Vid eventuella funderingar är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss!