Bariatrisk patientvård

Att vara förberedd är ett bättre resultat

Allteftersom andelen bariatriska patienter ökar på sjukhusen blir behovet för specialutformade produkter och rutiner för bariatriska patienter mer uppenbart.  I USA är över en tredjedel av befolkningen överviktig och över 5 % anses extremt feta. Patienter med extrem fetma löper höger risk än andra patienter att drabbas av t.ex. diabetes, hypertoni, hjärtsjukdomar, stroke och många andra tillstånd.3 På grund av dessa utmaningar finns ett kritiskt behov av att uppmärksamma den här patientgruppen.

Hillrom hjälper dig klara dessa utmaningar. Hillrom kan tillhandahålla allt du behöver för behandling och vård av de bariatriska patienterna med värdighet, öka säkerheten för vårdpersonal och patienter och för att hantera ökande kostnader.

Klicka nedan om du vill läsa mer om de utmaningar som vård av bariatriska patienter kan innebära, tillgängliga lösningar, metoder för att mäta effekten av användning av specialutformade produkter för bariatriska patienter och hur du kan ta del av andras framgångar och dela med dig av din egen.

Utmaningen:  Säkerhet för patienter och vårdpersonal

År 2008 var fler än 1,4 miljarder vuxna, 20 år eller äldre, överviktiga och av dessa var 35 % överviktiga och 11 % feta1. Enligt en analys som gjordes i en global sjukdomsstudie (Global Burden of Disease) som publicerades i The Lancet år 2013 har det skett en omfattande ökning av fetma i hela världen. Från år 1980 till 2013 ökade antalet personer med övervikt och fetma från 857 miljoner till 2,1 miljarder, vilket innebär en ökning på 28 % bland vuxna och 44 % bland barn2. Därmed är det tydligt att den bariatriska patientgruppen växer snabbt. Detta innebär även en ökad risk för skador för vårdpersonal vid patienthantering och leder till betydande utmaningar inom patientvård.  Till exempel är det mer sannolikt att bariatriska patienter drabbas av t.ex. diabetes, hypertoni, hjärtsjukdomar, stroke och många fler tillstånd3. I listan nedan redovisas en del av de kliniska områden som påverkas mest:

 • Bariatriska patienter löper större risk för att drabbas av t.ex. hypertoni, hjärtsjukdom, stroke och många andra sjukdomar.3

Behandla trycksår: Patienter som väger över 130 kg löper en ökad risk för att utveckla trycksår.4

Patientmobilisering: De flesta patienter med kraftig övervikt löper risk för skador vid immobilitet, som t.ex. hudskador, försämrad hjärtfunktion, djup ventrombos, muskelatrofi, urinretention, förstoppning, problem med smärta och depression. 5 

Säker patienthantering och förebyggande av fall: Patientens vikt har blivit en bidragande faktor till skador hos vårdpersonal.6 

Respiratorisk vård: Lungfunktionen försämras hos feta patienter.7 

Övervikt och fetma är främsta dödsorsaken globalt. Cirka 3,4 miljoner vuxna dör varje år som en följd av övervikt eller fetma. Dessutom kan 44 % av alla diabetesfall, 23 % av alla fall av ischemisk hjärtsjukdom och mellan 7 och 41 % av alla cancerfall härledas till övervikt och fetma. Enligt Världshälsoorganisationen står fetma för 2-6 % av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården och i vissa länder för upp till 7 %

Bättre resultat genom förbättrad hudstatus

Clinical Resource Center

Förbättra resultaten genom att implementera evidensbaserade processer och använda beprövade tekniker för vård av bariatriska patienter. 

Processer

Nedan beskrivs olika processer för vård av bariatriska patienter som kan tillämpas inom de kliniska områden där detta är aktuellt.

Förebygga och behandla trycksår Förebyggande åtgärder för trycksår hos bariatriska patienter är bland annat8.
 • Helhetsbedömning: Sjuksköterskorna ska göra en bedömning av var patienten löper risk att få trycksår, och noggrant övervaka dessa. De ska också göra en bedömning av risker för flera sjukdomar och hur detta kan påverka patienten.
 • Hygien: Patientens hudveck måste hållas rena och torra för att minimera fuktighet.
 • Specialistutrustning och säker manuell hantering: För att undvika trycksår är det viktigt att ändra läge för patienten.
Patientmobilisering För att underlätta mobilitet och rehabilitering ska en fysioterapeut konsulteras inom 24-48 timmar efter att den bariatriska patienten skrivits in så att han eller hon kan7:
 • Ge rekommendationer för positionering av patienten
 • Hjälpa till att välja ut en specialutformad säng och annan specialutrustning
 • Ge vårdpersonalen utbildning i vilka metoder de ska följa när de flyttar eller ompositionerar feta patienter
Säker patienthantering och förebyggande av fall Verktyg för säker hantering av bariatriska patienter
Respiratorisk vård Under perioder av ökad aktivitet och avvänjning ska patienterna övervakas för tecken på ischemi, infarkt och lungödem.

Beprövade tekniker

Dessutom inkluderar Hillrom-lösningen för hela rummet för bariatriska patienter en serie produkter som har utformats för att vara välkomnande och effektiva för bariatriska patienter.

Vår säng TotalCare® Bariatric Plus har en low air loss madrass. Detta bidrar till att upprätthålla en god hudstatus för bariatriska patienter.I en studie som omfattar 21 patienter med ett genomsnittligt BMI på 51,4 (i intervallet 37-71), hade 6 patienter 10 befintliga trycksår i stadium I eller II. Den genomsnittliga vistelsetiden i sängen var 4,8 dagar. På den tiden, minskade trycksåren från en genomsnittlig storlek på 5,3 cm2 till 2,6 cm2 och inga nya sår utvecklades.

Vi tillhandahåller även andra sängar, patientlyftar och andra produkter för att hjälpa till att flytta, ompositionera och behandla bariatriska patienter på ett sätt som är säkert för vårdpersonal likväl som patienter. Klicka nedan för mer information om dessa produkter.

Mäta betydelsen

Hillrom är en engagerad partner i bariatrisk vård och förstår att klinisk återkoppling och forskning är absolut nödvändigt för att förbättra resultaten inom sjukvården.

Har ni planer på att börja mäta effekten av rutiner eller teknik som tillämpas för bariatrisk vård på ert sjukhus? Om du klickar på knappen nedan och skickar information om studier som planeras och kontaktinformation så kontaktar en Hillrom-representant dig.

Dela framgång

Hillrom arbetar för att uppnå framgångar inom bariatrisk vård och vill gärna hjälpa vårdpersonal att dela information. Har du uppnått bättre resultat med Hillrom-madrasser? Berätta din historia så att Hillrom kan hjälpa dig sprida din framgång.

Allteftersom att området utvecklas så kommer vi att lägga till information och webbsidor. Återkom gärna snart för att ta del av nya uppdateringar.

Referenser »
 1. World Health Organisational  Fact sheet N° 311
 2. Marie Ng Emmanuela Gakidou et al. Global, regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 2014; DOI; 10.1016/S0140-6736(14)60460-8 
 3. Centers for Chronic Disease Prevention Web site. Overweight and obesity health consequences. http://www.cdc.gov/obesity/causes/health.html Tillgänglig den 2012-01-16.
 4. VanGilder, et al. Pressure ulcer prevalence in bariatric patients – data from the International Pressure Ulcer Prevalence Survey 2009. November 2009 National Association for Bariatric Nurses; Orlando, FL. Poster presentation.
 5. Camden SG. Obesity: an emerging concern for patients and nurses. OJIN. 2009;14. http://nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol142009/No1Jan09/Obesity-An-Emerging-Concern.html. Tillgänglig den 2012-01-16.
 6. Bersch C. Healthcare Deal Purchasing News. 2003;27.
 7. Charlebois D and Wilmoth D. Crit Care Nurse. 2004;24:19-27.
 8. Rush A. Wound Essentials. 2009;4:68-74.
 9. Pemberton V, et al. Ostomy Wound Manage. 2009;55:44-48.