Tidig mobilisering

Tidig mobilisering

Om en patient inte kan röra sig på grund av svår sjukdom eller skada kan detta medföra ökad risk för en mängd komplikationer1 2

  • Delirium
  • Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
  • IVA-förvärvad svaghet
  • Trycksår

Nyligen har tre viktiga organisationer tagit fram riktlinjer och varningar gällande olika rutiner där man rekommenderar tidig mobilisering:

  1. Society of Critical Care Medicine (SCCM)3,
  2. American Association of Critical Care Nurses (AACN)4 och
  3. American Nurses Association (ANA)5

Riktlinjer i det här ämnet har också publicerats utanför USA.

Protokoll för tidig mobilisering kan bidra till att motverka dessa och andra komplikationer.6 7 8 9 Faktum är att många läkare har börjat använda olika behandlingspaket som t.ex. ABCDE-paketet för att skapa hållbara förbättringar för patienten.10 11 12

Dessa protokoll och tekniker har också visat sig ha en positiv inverkan på sjukhusets ekonomi eftersom de kan bidra till en kortare vistelser och/eller färre dyra komplikationer.13

Nu kanske du tänker att ”om allt detta är sant, hur kommer vi igång med detta på vår avdelning”? Här kan vi vara till hjälp. Vi har utformat Progressive Mobility® Program som gör det lättare för dig att implementera protokoll för tidig mobilisering. Det baseras på de senaste kliniska bevisen, kontrollerade av ledande forskare i USA, och tillhandahåller de praktiska verktyg som behövs för att hjälpa era patienter till mobilisering.

Mer information om Progressive Mobility® Program

Referenser »