Förebygga och behandla trycksår

Vårt mål: minska antalet trycksår, förbättra resultaten 

Som medicinteknisk ledare inom terapeutiska supportmadrasser strävar Hillrom efter att hjälpa dig minska förekomst och svårighetsgrad för trycksår i alla vårdsituationer, förbättra patienttillfredsställelse och uppnå bättre resultat.

För att hjälpa dig hantera de utmaningar du ställs inför i olika vårdsituationer har Hillrom utvecklat beprövade tekniker och rutiner för att skapa bättre resultat. 

Besök Clinical Resource Center för att ta del av Hillroms utbud av utbildningsresurser för Förebyggande och behandling av trycksår, vilket omfattar fallstudier och vetenskapliga artiklar.