Respiratorisk vård

Hillrom strävar efter att tillgodose alla behov för att rensa luftvägarna

Att rensa luftvägar och vidga lungor är grundläggande för respiratorisk hälsa. Många olika sjukdomstillstånd associeras med en ökad risk för respiratoriska komplikationer. Hillrom har utvecklat flera produkter för att hjälpa dig klara utmaningarna inom respiratorisk vård.

Hillrom tillhandahåller personal, rutiner och teknik för att hjälpa vårdpersonal och patienter.

Gå till Clinical Resource Center för mer information om Hillroms utbildningsresurser för Respiratorisk vård, inklusive studier och analyser.  Klicka här för att få mer information om Hillroms utbud av produkter för Respiratorisk vård.