Säker patienthantering och förebyggande av fallolyckor

Skapa en miljö som värnar om patientens och vårdpersonalens säkerhet

Säker patienthantering handlar om att tillämpa rutiner och program, med hjälp av olika tekniker och teknologi, som gör det möjligt för vårdpersonal att lyfta och förflytta patienter på ett säkert sätt, utan att orsaka skada eller onödiga fysiska påfrestningar.

Hillrom strävar efter att bidra till att minska andelen skador för vårdpersonal och samtidigt förbättra resultaten för patienten genom att använda beprövade tekniker och rutiner.

Besök Clinical Resource Center för information om Hillroms utbildningsresurser för Säker patienthantering, där du bland annat hittar studier, artiklar och STAMP-programmet (Safe Transfers and Movement Program).

Referenser »
 1. Nelson A, et al. Rehabil Nurs. 2008;33:33-43.
 2. Bureau of Labor Statistics Web site. Nonfatal occupational injuries and illnesses requiring days away from work, 2010 [press release]. 9 november 2011. http://www.bls.gov/news.release/pdf/osh2.pdf. Tillgänglig den 2012-01-01.
 3. Nelson AL, ed. Patient Care Ergonomics Resource Guide: Safe Patient Handling and Movement. Tampa, FL: Veterans Administration Patient Safety Center of Inquiry; 2001.
 4. Smedley J, et al. Occup Environ Med. 1995;52:160-163.
 5. Centers for Disease Control and Prevention Web site. Web-based injury statistics query and reporting system (WISQARS). http://www.cdc.gov/injury/wisqars/index.html Tillgänglig den 2011-07-12.
 6. Centers for Medicare and Medicaid Services Web site. Hospital-acquired conditions. http://www.cms.gov/HospitalAcqCond/06_Hospital-Acquired_Conditions.asp. Tillgänglig den 2012-01-03.
 7. Occupational Safety and Health Administration Web site. OSHA to focus on improving safety and health at nursing home facilities [press release]. 9 november 2011 http://osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=NEWS_RELEASES&p_id=21192. Tillgänglig den 2012-01-12.
 8. The Association of Safe Patient Handling Professionals Web site. American industrial hygiene association state legislative summary: ergonomics/safe patient handling. 19 september 2011. http://www.asphp.org/wp-content/uploads/2011/05/Ergonomics-SPH-Legislative-Update-09192011.pdf. Tillgänglig den 2012-01-12.
 9. Chhokar R, et al. Appl Ergon. 2005;36:223-229.
 10. Brophy MO, et al. AIHAJ. 2001;62:508-511.
 11. Zhuang Z, et al. Appl Ergon. 1999;30:285-294.
 12. Rauch K, et al. J Heathc Qual. 2009;31:36-42.
 13. The Joint Commission Web site. National patient safety goals effective January 1, 2012: home care accreditation program. http://www.jointcommission.org/assets/1/6/NPSG_Chapter_Jan2012_OME.pdf. Tillgänglig den 2012-01-12.
 14. The Joint Commission Web site. National patient safety goals effective January 1, 2012: long term care accreditation program. http://www.jointcommission.org/assets/1/6/NPSG_Chapter_Jan2012_LTC.pdf. Tillgänglig den 2012-01-12.
 15. Quigley P. Am Nurse Today. 2011;6:14-17.