Progressive Mobility® Program

Progressive Mobility® Program

Evidensen finns där. Program för tidig mobilisering kan hjälpa dig förbättra patienternas hälsa likväl som sjukhusets bottenlinje. Men det är inte så enkelt.

Här kan vi vara till hjälp. Vi har utformat Progressive Mobility® Program som gör det lättare att implementera protokoll för tidig mobilisering på intensivvårdsavdelningen. Det baseras på de senaste kliniska bevisen, kontrollerade av ledande forskare i USA, och tillhandahåller de praktiska verktyg som behövs för att hjälpa era patienter till mobilisering.

Programmet erbjuder:

Program

 • Det evidensbaserade protokollet 5-step Progressive Mobility®
 • Checklistor för patientmobilisering
 • Diagram för patientmobilitet
 • Datainsamlingsverktyg
 • Och mycket mer

Utbildning

 • Utbildning av personal med valfria CE-timmar
 • Realistiska fallstudier och kunskapstester
 • Train-The-Trainer-verktyg som har utformats för att kunna göra programmet skalbart
 • Granska aktuella rutiner
 • Utbilda teamet
 • Kommunicera ofta
 • Mät framsteg
 • Fira framgångar

Implementera

Så här kommer du igång. Visa verktygen i Clinical Resource Center

Kontakta en Hillrom-representant om du vill ha mer information