Hill-Roms kliniska resurser

Innovation – Baserad på evidens

Vi förstår att vårdpersonal gärna vill hitta lösningar. Lösningar som förbättrar resultaten för patienterna, garanterar säkerhet för vårdpersonal – och har en positiv inverkan på budgeten. Hillrom drar nytta av en omfattande forskning, djupgående klinisk expertis och långvariga kundrelationer för att leverera innovation mot bakgrund av klinisk evidens. 

Kliniska resurser HÖJDPUNKTER

Hillrom lanserar ett nytt kliniskt resurscenter (Clincal Resourse Center)
Detta kraftfulla supportverktyg har utformats för att tillhandahålla aktuell forskning, utbildning och verktyg till vårdpersonal på ett smidigt sätt, så att de kan ta informerade beslut och tillämpa bästa praxis i för deras patienter och för sjukhuset.