Etik och efterlevnad

Hill-RomPå Hillrom är vi noga med att följa de högsta kraven för efterlevnad och etiska normer.

Efterlevnad är en grundläggande del av vilka vi är och hur vi arbetar, och det är vi stolta över. Vi tror helt enkelt att efterlevnad är bra för affärerna. 

Hillrom har utformat och infört ett omfattande efterlevnadsprogram som har utformats för att upprätthålla höga professionella och etiska standarder. Hillroms Chief Compliance Officer och Compliance Office ger de anställda tydlig vägledning och utbildning för att de ska kunna navigera i dagens ständigt mer komplexa vårdmiljö.

Global uppförandekod 

Dessa standarder beskrivs i Hillroms globala uppförandekod. Vår globala uppförandekod och andra relevanta policyn och rutiner gäller alla som arbetar för Hillrom och relaterade företag.

Hämta Hill-Roms uppförandekod

Efterlevnad och information

  • Compliance Office - Om du har några frågor eller synpunkter kan du skicka dessa direkt till vår Compliance Office på följande e-postadress: complianceoffice@hill-rom.com.  
  • Compliance Helpline – Denna telefonhjälplinje är ett verktyg som individer kan använda för att rapportera misstankar om faktiska eller möjliga brott mot efterlevnad.  Den är öppen dygnet runt varje dag, med tillgång till tolk om så är nödvändigt.  Om så är tillämpligt enligt lokal lagstiftning kan du välja att vara anonym när du rapporterar.  All information som tas emot via vår Compliance Helpline kommer att hållas konfidentiellt i största möjliga utsträckning, så länge lagen tillåter.  Du kan använda en av de följande två metoderna för att skicka en rapport till Compliance Helpline:

Frågor och funderingar om efterlevnad är av högsta prioritet och vi ta dessa på allvar.  Vi undersöker omedelbart frågan, och om så är lämpligt vidtar vi disciplinära åtgärder och andra åtgärder som behövs för att korrigera och förebygga liknande beteende.