Socialt ansvar

Våra produkter förbättrar resultatet för patienter och vårdgivare runt om i världen.  På Hillrom anser vi att ett gott företagsmedborgarskap är en naturlig förlängning av vårt mål och utgör en möjlighet att ytterligare förbättra liv i världen. Vi värdesätter våra kunder, våra anställda och de samhällen vi är verksamma i.

Vi strävar efter att uppfylla de allra högsta standarderna för etik och integritet i allt vi gör. Företaget har ett tydligt uppdrag och tydliga värden. Vi tillhandahåller tillräckliga resurser för att alla anställda på Hillrom ska kunna förstå och uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar. Företaget erbjuder även stöd och möjlighet för att alla anställda, på olika håll i världen, ska kunna ta upp etiska frågor och problem i en konfidentiell miljö.

Hillrom är tillämpar miljövänliga affärsprinciper. Vi strävar efter att hitta innovativa lösningar för att minska användning av material i all vår verksamhet. Vi strävar efter att uppnå en hållbar hantering, användning och kassering av kemikalier som används i tillverkningen av våra produkter. Genom att köpa tillbaka produkter kan många av dem återställas och returneras till marknaden, eller så kan material bearbetas för att återvinna metall, plast och elektroniska komponenter. Utöver våra åtgärder för återvinning strävar vi efter att tillämpa miljövänliga rutiner för driften av våra anläggningar.

Genom Hillroms program Hospital Beds for Humanity® , kan frivilligarbetare från Hillrom bidra med sin tid och arbetsinsats för att renovera och förnya sängar och andra produkter från Hillrom som sedan skickas till sjukhus som behöver dessa i utvecklingsländer.

Dessa är bara några exempel på hur Hillrom arbetar för att bidra positivt och åstadkomma bättre resultat varje dag i samhällen hela världen.

Corporate Social Investment Report

Ta reda på hur vi haft påverkan runt om i världen, genom målmedvetna, riktade investeringar. Läs mer i vår inledande rapport, Corporate Social Investment Report.