Compella™ Bariatrisk säng


Förbättrar bariatrisk vård

Eftersom en tredjedel av befolkningen nu anses vara överviktiga eller feta, utgör bariatriska patienter en växande patientgrupp på sjukhus i hela världen.  Forskning* visar att effektivt utformade sjukhus spelar en viktig roll i den bariatriska vården, där rätt utrustning och standardiserade vårdprotokoll anses grundläggande för att tillhandahålla den bästa fysiska och emotionella vården för patienter. 

Den nya bariatriska Compella-sängen ger vårdpersonal möjlighet att effektivt hantera kraftiga patienter med hjälp av innovativa funktioner som förbättrar patientens värdighet, är effektiva, användarvänliga och ger säker vård.

Vid vård av överviktiga patienter i en akutvårdsmiljö, är en av de största utmaningarna att se till att patienten behandlas precis som alla andra patienter – med den värdighet och respekt de förtjänar.  Med Compella kan vårdpersonal upprätthålla värdigheten för stora patienter med hjälp av en säng som är specialutformad men ändå ser ut som en standardsjukhussäng. Dessutom har Compella-sängen industriledande egenskaper som gör att vårdpersonal kan ge patienten möjlighet till större oberoende och ge patienten en känsla av viss självständighet.

Funktioner

  • Minska vårdpersonalens arbetsbelastning med hjälp av breddjustering med en knapptryckning och FlexAfoot™ som möjliggör snabb konfiguration av sängen
  • SlideGuard™ möjliggör effektivitet och enkel användning och är utformat för att minimera risken att patienten glider nedåt i sängen
  • Säkerställ säker patientvård med tillvalet IntelliDrive™ XL Power Transport som ger vårdpersonalen möjlighet att enkelt flytta patienten och sängen
  • Optimera patientvården med larm vid sängens huvudända och tillvalet uppstigningslarm med tre lägen som informerar vårdpersonalen om eventuella säkerhetsproblem
  • De robusta sidogrindarna, den låga sängpositionen i kombination med lufttömning för sitsen och ergonomiska kontroller gör att patienten kan ta sig i och ur sängen på ett säkert sätt med större oberoende och värdighet
  • Med hjälp av sängens inbyggda våg kan vårdpersonalen bekvämt övervaka patientens vikt från sängen
Referenser »

*Wignall D. Design as a Critical Tool in Bariatric Patient Care. Journal of Diabetes Science and Technology 2008;2(2):263-267.