Hillrom® 900 Accella™


Förbättra säkerheten. Förbättra vårdresultaten Förenkla uppgifterna.

I en komplex vårdmiljö är det viktigt att maximera den vård varje krona ger och ändå tillhandahålla kvalitativ  vård. Patienter önskar sig bättre vård och vårdpersonal behöver lösningar som både förbättrar vården och underlättar de dagliga sysslorna.

Hill Rom® 900 Accella™ hjälper dig en bra bit på vägen. Det här är en säng med användarvänliga funktioner som underlättar vård, effektiviserar grundläggande uppgifter och förbättrar säkerheten för både patienter och vårdpersonal.

Hill Rom 900 Accella bygger på den populära Hill Rom 900-plattformen som är väl beprövad på sjukhus över hela världen. Gemensamt för alla funktioner i de här produkterna är deras höga säkerhet och bekvämlighet.

Maximal avkastning på investeringarna:

  • Vårdinrättningar kan minska kostnaderna för underhåll och service genom att dela en gemensam reserv med delar, servicetekniker och kompatibla Hillrom-madrasser.
  • En standardfunktion är att sidogrindarna flyttas 4 cm i sidled, så att de tar upp mindre utrymme och enkelt kan sänkas med en hand.
  • Intuitiv sängkontroll med ikoner som är enkla att känna igen och standardiserade funktioner gör det enklare att lära upp personal.
  • Samtliga sängar i serien är utformade för att underlätta dagliga sysslor, så att vårdpersonalen kan lägga mindre tid på sängen och mer tid på att fokusera på patienten.

Funktioner

  • Funktionen automatisk HLR innebär att ryggstödet i ett nödläge automatiskt fälls ned tills sängen är horisontell, vilket innebär att vårdpersonalen kan agera snabbare.
  • Larm för vinkelindikator för sänggavel gör det enklare att efterleva lokala protokoll.
  • Funktionen för enkel vägning räknar automatiskt bort vikten hos hängande tillbehör och droppställningar, så att det blir enklare att fastställa patientens vikt.
  • I det ljusa och användarvänliga GCI-gränssnittet (Graphical Caregiver Interface) är det enkelt att visa patientinformation, exempelvis vinkelindikator för sänggavel och andra vårdgivarlarm.
  • Röntgen i sängen är möjlig via ett urval av terapeutiska madrasser från Hillrom.
  • Uppstigningslarm med 3 lägen varnar vårdgivaren om patienten lämnar sängen.

På dokumentationsfliken ovan ser du alla tillgängliga resurser för den här produkten.