Hillrom® 900-sängen


Intuitiv och effektiv vård: bättre resultat

Hillrom® 900-sängen tillhandahåller maximal funktionalitet med minimal komplexitet så att du kan ägna mindre tid och energi åt att lära dig att sköta sängen och mer tid åt att fokusera på viktiga uppgifter, som t.ex. att mobilisera patienten och se till att de är säkra.

En utomordentligt effektiv säng som ger dig möjlighet att fokusera på patientvården

Den intuitiva, ergonomiska och effektiva funktionerna för sköterskeanrop ger dig möjlighet att spendera mindre tid på att sköta sängen.

Intuitiva mobilitetsfunktioner främjar patientens självständighet och patientrehabilitering

Med hjälp av noggrant utformade funktioner, som t.ex. Intelligent Auto Contour™, EasyChair™-läget, plant läge, Care grip-handtaget och enknappsfunktionen för uppstigning ur sängen kan du effektivt hjälpa patienten att stegvis öka mobiliteten.

Fastställ vilken position som är säkrast med en snabb blick

Skydda patienterna från skada och gör miljön så säker som möjligt med hjälp av intelligent nattbelysning, indikator för lägsta höjd och justerbara madrasshållare.

Upplev skillnaden med Hillrom®

Patienternas vårdkvalitet är sjukhusets ansvar. Sjukhuset kan förlita sig på Hillrom när det gäller att få produkter av hög kvalitet. Hillrom® 900-sängen är byggd för att hålla och har genomgått långt noggrannare tester än vad som regleras i lag på Hillroms avancerade testlaboratorium.