Handy Glidlakan för manuella förflyttningar


Lättare att ansluta selen

Handy Glidlakan underlättar påtagning av selen genom att minska friktionen mellan patienten och den underliggande ytan. Den är särskilt lämplig för extremt tunga patienter, smärtkänsliga patienter eller patienter med kontrakturer. Den är tillverkad i ett textilmaterial av hög kvalitet som ger låg friktion, och ger bra glidkapacitet även efter lång tids användning och upprepade tvättar.

Lakanet finns i två storlekar: en mindre modell (kort) för att underlätta påtagning av en sele i en rullstol eller under benen på en patient. Den större, långa modellen, kan användas för att placera en sele under en helt tillbakalutad patient, och har öglor för fastsättning i sängen som gör det möjligt att använda den med två vårdpersonal. Handy Glidlakan har utformats för användning i par och säljs i set med två lakan.

Funktioner

  • Textilmaterialet är av mycket hög kvalitet, som ger mycket liten friktion, även efter flera tvättar.
  • Den långa versionen av Handy Glidlakan har öglor i övre kanten för att göra det lättare att fästa det vid sängen och minskar antalet vårdpersonal som behövs för att hålla i glidlakanet. Den här funktionen är unik för hjälpmedlet Handy Glidlakan för manuella förflyttningar.
  • Den korta versionen av Handy Glidlakan har små fickor som underlättar användning i t.ex. en smal rullstol.
  • Vi har utvecklat arbetsrutiner som underlättar användning av glidlakan och som också är bekväma för patienten. Med vår metod behöver patienten inte vändas i sängen för placering av glidlakanet.