Handy Glidcylinder för manuella förflyttningar


Minska friktion vid manuell förflyttning

Handy Glidcylinder är ett glidlakan som underlättar korta förflyttningar i sängen, mellan två sängar eller från sängen till båren för att minska friktionen mellan patienten och den underliggande ytan. Lakanet kan användas både för medelviktiga patienter och bariatriska patienter. Den är tillverkad i textil av hög kvalitet med låg friktion, och upprätthåller bra glidkapacitet även efter lång tids användning och upprepade tvättar.

Den finns i tre funktionsspecifika modeller. Den korta versionen används för att flytta en patient högre upp i sängen. Den större långa modellen kan användas för att vända en patient i sängen eller genomföra förflyttningar mellan två sängar. Den breda modellen kan användas för att både vända och flytta patienten i sängen och kan också användas då två vårdgivare ska flytta en patient mellan två sängar.