PEARLS AFT*


PEARLS AFT 

Med hjälp av AFT-systemet (Air Fluidised Therapy) kan patienten påverka mikroklimat och omslutning så mycket som möjligt, och det minskar dessutom skjuv, friktion och tryck vid kontaktytor.

Den unika AFT-miljön skyndar på läkningen av svårläkta sår till en lägre totalkostnad1. PEARLS* AFT-enheter tillverkas av Synergie Nederland BV och distribueras på utvalda europeiska marknader av Hillrom. Kontakta en Hillrom-representant i ditt område om du vill veta mer om försäljning och uthyrning.

* PEARLS AFT tillverkas av Synergie Nederland BV