Mödravård

Förbättra förlossningsupplevelsen

Vid värkarbete och förlossning räknas varje sekund. Snabba och enkla insatser krävs, särskilt i nödfall.

Våra smarta och effektiva förlossningssängar och -möbler skapar en säker mödravårdsmiljö och bidrar till att förbättra upplevelsen för patienten och vårdpersonalen. Med hjälp av gynekologbåren är det enkelt att genomföra obstetriska och gynekologiska procedurer.

Kampanjprodukter