Förebygga och behandla trycksår

Minska antal trycksår och behandla de som ändå uppstår

Den aktuella prevalensen av trycksår är hög. Även om de har minskat i vissa vårdmiljöer, får 1 till 10 patienter i akut vård fortfarande trycksår, och nästan 1 av 20 patienter utvecklar sjukhusförvärvade trycksår som innebär stora kostnader för sjukhusen. Demografiska faktorer som ålder och fetma kommer att fortsätta bidra till den här utmaningen.

År 1989 presenterade Hillrom den internationella undersökningen International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) för att bedöma antal och svårighetsgrad av de trycksår som uppstår på sjukhus. I dag är IPUP den största aktiva databasen för trycksår med data från fler än 930 sjukhus och 100 000 patienter. I IPUP är det tydligt att de senaste 10 årens handfasta protokoll förebyggande av trycksår kan kopplas till närmare 50 % minskning i prevalens av trycksår.

Genom vetenskap, innovation och de senaste framstegen inom design och testning arbetar Hillrom för att hjälpa vårdpersonal minska sjukhusförvärvade trycksår. Våra unika, faktabaserade madrasstekniker kan hjälpa er uppnå bättre resultat för patienterna i som vårdas på ert sjukhus.

 

Kampanjprodukter