Respiratorisk vård

Hjälpa patienter och brukare att andas lättare

Respiratorisk säkerhet är av avgörande betydelse för återhämtning och långsiktig hälsa, oavsett om det gäller akut vård eller i vård hemmet för patienter med kroniska luftvägssjukdomar. För att tillgodose dessa behov, erbjuder vi tekniker, protokoll och verktyg för att hjälpa läkare efterleva regler för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni och hjälpa patienter hantera cystisk fibros.

Våra produkter fokuserar på att skapa bättre resultat och livskvalitet för patienter som behöver respiratoriskt stöd.