Arkitekter och konstruktion

Expertis inom arkitektur för vårdsektorn

Hillrom erbjuder en mängd arkitekttjänster som har utformats för att hjälpa designer och arkitekter inom vården i deras arbete. Vårdhem, enheter för akut- och långtidssjukvård, rehabiliteringsenheter, specialskolor och bariatriska avdelningar har alla specifika behov när det gäller design och utrymme, som ofta innebär behov av taklyftar. Lyftutrustningen är ofta en hjälp vid undersökning av patienter, toalettbesök och sårvård, samtidigt som den säkerställer att säkra rutiner tillämpas vid förflyttning och patienthantering för vårdpersonal.

Likos taklyftsystem

Kan installeras nästan var som helst

Vi är stolta över att kunna erbjuda arkitekter en omfattande produktserie av skensystem och monteringstillbehör. Oavsett om man vill anpassa en befintlig utrustning eller bygga nytt så kan Liko tillhandahålla det senaste inom tekniken utan att tumma på estetiken för patient- och vårdhemsmiljön.

Information för arkitekter - nordicconstruction@hill-rom.com

Personlig konsulthjälp genom hela projektet

Likos taklyftsystem kan installeras praktiskt taget var som helst och i nästan alla material. Hillrom tillhandahåller specialutbildade projektledare som kan vägleda arkitekterna genom alla krav och specifikationer för projektet. De får även hjälp av CAD-specialister med goda kunskaper inom den senaste programvaran för 3D-design - nordicconstruction@hill-rom.com

Kampanjprodukter