Sjukhus/akutvård

Sedan 1929 har Hillrom byggt upp en stor erfarenhet av att förbättra resultat för patienter och vårdpersonal i sjukhusmiljöer. Produkterna i vår omfattande portfölj utnyttjas för att underlätta daglig patientvård, öka mobilisering och minska vistelselängden.

På de flesta sjukhusavdelningar finns ett omfattande behov för patientmobilisering och förflyttning vilket leder till att sjukhuspersonal upplever sin arbetsmiljö som mycket tung och fysiskt utmanande. Det är vanligt med belastningsskador bland vårdpersonal som är relaterade till patientmobilisering och förflyttningar. De produkter och tjänster som tillhandahålls av Hillrom är utformade för att minska skada för vårdpersonal.

Våra tjänster

Våra professionellt utbildade sälj- och kliniska konsulter kan hjälpa dig med en specifik utvärdering av patientbehov på sjukhuset. Vi har ett brett utbud av tjänster och kliniska program för att bidra till förbättrade arbetsrutiner och patientåterhämtning. För mer information om vård produktutbud och kliniska program kan du kontakta en lokal Hillrom-representant.

Kampanjprodukter