• Hillrom
  • Acella
  • LikoGuard
  • Construction
  • Connex

.

Om Hillrom

Hillrom är en global ledare inom medicinteknik vars 10 000 anställda har ett enda syfte: Att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare genom att främja uppkopplade lösningar i vården. Runt om i världen påverkar våra innovationer över 7 miljoner patienter varje dag. De bidrar till tidigare diagnos och behandling, optimerar den kirurgiska effektiviteten och påskyndar patienters återhämtning samtidigt som klinisk kommunikation förenklas och vården förs närmare hemmet. Vi möjliggör dessa resultat tack vare uppkopplade smarta sängar, säkra förflyttningar av brukare och patienter, tekniker för bedömning och monitorering av patienter, samarbetsverktyg för vårdpersonal, produkter för respiratorisk vård, avancerad utrustning för operationssalen samt mycket mer. Detta ger användbara insikter i realtid där vården utförs. Läs mer på hillrom.com.