• Hillrom
  • Acella
  • LikoGuard
  • Construction
  • Connex

.

Om Hillrom

Hillrom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 10 000 anställda i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: Förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård.

Hill-Roms personal, program och produktvarumärken arbetar mot ett gemensamt mål:

Varje dag, världen runt, förbättrar vi resultat för våra patienter och deras vårdgivare.