Förebygga och behandla trycksår

Vårt mål: minska antalet trycksår, förbättra resultaten 

Som medicinteknisk ledare inom terapeutiska supportmadrasser strävar Hill-Rom efter att hjälpa dig minska förekomst och svårighetsgrad för trycksår i alla vårdsituationer, förbättra patienttillfredsställelse och uppnå bättre resultat.

För att hjälpa dig hantera de utmaningar du ställs inför i olika vårdsituationer har Hill-Rom utvecklat beprövade tekniker och rutiner för att skapa bättre resultat. 

Besök Clinical Resource Center för att ta del av Hill-roms utbud av utbildningsresurser för Förebyggande och behandling av trycksår, vilket omfattar fallstudier och vetenskapliga artiklar.