Complications of Immobility

Immobilisering kan vara dåligt för patienter och sjukhus

Även om svåra sjukdomar och skador kan kräva sängläge eller immobilisering av olika grad14 har denna avsaknad av mobilitet i sig själv visat sig leda till komplikationer för patientens hälsa.15

De potentiella komplikationerna till följd av immobilitet är bland annat

  • Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
  • Trycksår
  • Delirium
  • IVA-förvärvad svaghet

Hill-Rom

Referenser »

14. Spellman NT. Prevention of immobility complications through early rehabilitation. I: Rehabilitation of the Injured Combatant. Fort Detrick, MD: Defense Department, Army, Office of the Surgeon General, Borden Institute. 1999;2:741-777.

15. Knight J, et al. Nurs Times. Effects of bed rest. 2009;105(21):16-27.