Tidig mobilisering innebär ekonomiska fördelar

Tidig mobilisering innebär ekonomiska fördelar

Komplikationer som kan uppstå på grund av immobilitet kan leda till höga kostnader. De vanligaste exemplen på detta som tagits upp i den kliniska litteraturen är:

  • Ökad längd för vistelsen på IVA och på sjukhuset
  • Ökade kostnader för ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
  • Kostnaden för behandling av trycksår

Under ledning av Robert Lord24 publicerade nyligen John Hopkins-teamet uppgifter de samlat in om sin erfarenhet när de implementerade ett protokoll för tidig mobilisering och kunde spara totalt 817 836 $ för IVA-vård och andra avdelningar.

Vårt team tillämpar en ekonomisk modell för att hjälpa dig ta reda på hur mycket ni kan spara på ert sjukhus*. Studier har visat att den genomsnittliga kostnaden för komplikationer som uppstår i samband med immobilitet kan uppgå till:

  • 4 000 $ = genomsnittliga kostnaden för 1 dag på en IVA25
  • 43 000 $ = genomsnittliga kostnaden för behandling av ett trycksår av grad III eller IV26
  • 45 000 $ = genomsnittlig kostnad för behandling av ventilatorassocierad pneumoni27
  • Upp till 60 000 $ = genomsnittlig kostnad som kan härledas till patientvård efter IVA-delirium28

Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig implementera ett protokoll för tidig mobilisering

* Dessa är endast uppskattningar gällande potentiella besparingar som kan göras genom användning av program för tidig mobilisering på sjukhuset. De är endast avsedda att utgöra information och baseras på data som hämtats ur den vetenskapliga litteratur som hänvisas till. De potentiella kostnadsbesparingarna är uppskattningar och utgör inga löften, försäkranden eller garantier från Hillrom.

Referenser »

24. Lord R, et at, Crit Care Med. ICU Early Physical Rehabilitation Programs: Financial Modeling of Cost Savings. 2013;41(3):717-724

25.Dasta JF, et al. Crit Care Med. 2005.

26. CMS. Fed Regist. 2008

27. Restrepo MI, et al. Infect Control Hosp Epidemiol Biomarkers. 2010.

28. Leslie DL, et al. Arch Intern Med. 2008.