Tidig mobilisering fungerar

Program för tidig mobilisering fungerar

Hill-Rom

Programmen för tidig mobilisering har utformats för att vägleda patienten genom en serie rörelseövningar där målet är att uppnå ett gott allmäntillstånd.16

I en systematisk litteraturgenomgång som genomfördes av Stiller17 beskrivs följande:

  • 26 studier i ämnet tidig mobilisering från 2000 – 2012
  • Dessa visade att program för tidig mobilisering är ”…genomförbara och säkra…”
  • De …”leder till viktiga funktionella fördelar som kan innebära positiva effekter på IVA och genomsnittlig längd för patienters vistelse på sjukhuset.”

Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig implementera ett protokoll för tidig mobilisering

Referenser »