Evidens visar att det innebär fördelar för patienten

Program för tidig mobilisering kan hjälpa er förbättra patientens hälsa likväl som sjukhusets bottenlinje. Dessa studier visar fördelarna och du kan ta del av dem på Clinical Resource Center

Resultat från Morris, et al29
 • Längd för vistelse på IVA minskade med 1,4 dagar
 • Sjukhusvistelsens längd minskade med 3,3 dagar
 • Inga oönskade händelser rapporterades
 • Ingen prisskillnad
Hill-Rom
Resultat från Titsworth, et al30
 • Sjukhusvistelsens längd minskade med 28 %
 • Längden för vistelsen på neonatala intensivvårdsavdelningar minskade med 13 %
 • Andelen fall av ventilatorassocierad pneumoni minskades till noll
 • Andelen vårdrelaterade infektioner minskade med 60 %
Hill-Rom
Resultat för Winkelman, et al.31
 • 5 dagar kortare vistelse på intensivvårdsavdelningar
 • 3 dagar mindre i ventilator
 • Första träningen genomförs 3 dagar tidigare
Hill-Rom
Resultat från Balas, et al.32
 • Minskat antal ventilatordagar
 • Minskad varaktighet för IVA-delirium
Hill-Rom
Referenser »