Det rekommenderas i riktlinjerna

Riktlinjerna rekommenderar tidig mobilisering

Nyligen tog tre viktiga organisationer fram riktlinjer och varningar för vården där de rekommenderade användning av tidig mobilisering för att motverka komplikationerna som uppstår vid immobilitet.

Delirium Assessment and Management

American Association of Critical Care Nurses (AACN) Practice Alert, 201121
Guidelines For Management Of Pain, Agitation and Delirium

Society of Critical Care Medicine (SCCM), 201322
Safe Patient Handling and Mobility Standards

American Nurses Association (ANA), 201323
Hill-Rom Hill-Rom Hill-Rom
Referenser »