Hillrom® Safe Skin™ – utbildningsprogram för trycksår

Hill-Rom

Med prevalenser så höga som 13,9 % och stigande kostnader för behandling av sjukhusförvärvade sår kan trycksår får allvarliga resultat för både patienter och vårdpersonal världen runt. Hillrom har tillsammans med världskända Department of Dermatology and Wound Healing på Cardiff University utvecklat utbildningsprogrammet för trycksår Safe Skin för ge kunderna en chans att lära sig om bidragande faktorer till trycksår och hur dessa kan undvikas.

Tack vare onlineåtkomsten kan du lära dig om trycksår på ett flexibelt sätt. Den modulära designen gör det möjligt för användare att välja olika avsnitt de är intresserade av och studera dem i sin egen takt. Varje modul uppmuntrar deltagaren att tillämpa en trestegsprocess där de reflekterar över vad de lärt sig med hjälp av ett utvärderingstest i slutet av varje del, som genererar ett certifikat de kan skriva ut om de fått minst 80 % rätt.

Om du vill får tillgång till utbildningsprogrammet för trycksår Safe Skin eller har några frågor om programmet kontaktar du en lokal representant för Hillrom.