Förvärv

Historia och filosofi

Sammanslagningar, förvärv och partnerskap är en viktig del av arbetet för fortsatt framgång och tillväxt för Hillrom. Genom att fokusera på företag som uppvisat goda resultat på attraktiva marknader kan Hillroms produktportfölj fortsätta bidra till vår ledande position på viktiga marknader och skapa värde för aktieägarna. 

Kontakta oss