Förvärv

Historia och filosofi

Sammanslagningar, förvärv och partnerskap är en viktig del av arbetet för fortsatt framgång och tillväxt för Hill-Rom. Genom att fokusera på företag som uppvisat goda resultat på attraktiva marknader kan Hill-Roms produktportfölj fortsätta bidra till vår ledande position på viktiga marknader och skapa värde för aktieägarna. 

Kontakta oss