Hill-Rom

Hill-Rom

Då Hill-Rom grundades år 1929 var det med visionen att skapa en säkrare och bekvämare patientmiljö på sjukhusen och detta är fortfarande företagets primära fokus. Hill-Roms varumärke har utvecklats utifrån denna vision. Utvecklingen av märket har fortsatt med Progressa™-sängsystemet, en innovativ intensivvårdsteknik som har utformats för att aktivt främjar tidig mobilisering för patienter. Progressa är det första sängsystemet som har den avancerade artikulationstekniken StayInPlace™ som ser till att patienten är i optimal position när sängläget ändras. Om patienten förflyttas eller glider ned i sjukhussängen kan detta leda till upprepad ompositionering och en ökad lyftbörda för vårdpersonal. Den avancerade artikulationstekniken StayInPlace har utvecklats av Hill-Roms center för ergonomisk forskning och matchar rörelsen i sängen med den naturliga förlängningen av ryggraden som uppstår när en patient rör sig från ryggläge till upprätt läge. StayInPlace bidrar till att hålla patienterna optimalt placerade för att minimera glidning mot fotändan av sängen när sängens huvudände höjs. 

Patienten kan mobiliseras i fem steg med hjälp av Progressa. Liggande patienter lyfts upp i sittande läge och kan sedan få stöd vid gång med ett 

Liko®-lyftsystem. Dessa två system är ett viktigt exempel på de integrerade lösningar som företaget tillhandahåller.

Hill-Roms Progressive Mobility Program är ett komplement till dess produktportfölj för mobilitet, där Progressa-sängsystemet ingår, och innefattar bland annat utbildning och protokoll för att hjälpa sjukhus att införa rutiner för tidig mobilisering på ett säkert och effektivt sätt.