Liko

 Liko

Liko är experter inom området patientförflyttning och patientlösningar och har varit en del av Hill-Rom sedan 2008. Företaget grundades 1979 av den svenska ingenjören och designern Gunnar Liljedahl, och deras expertis baseras på över 30 års erfarenhet inom branschen, med specialistkunskap inom säkra lyft och förflyttning av patienter i vårdindustrin. I Likos portfölj ingår bland annat innovativa lyftar av hög kvalitet, lyftselar, förflyttningshjälpmedel och lyfttillbehör. 

Likos lyftar kan enkelt integreras i STaMP-programmet (Safe Transfers and Movement Program) som utvecklats av Hill-Rom. Programmet är enkelt att implementera och hjälp vårdpersonal att genomföra säkra patientlyft genom att utveckla strukturer och rutiner i patientmiljön med hjälp av olika utvärderingsverktyg.

Mer information hittar du på www.Liko.com