Trumpf Medical

Trumpf

Det tyskbaserade Trumpf Medical (förvärvades i augusti 2014) tillhandahåller ett tekniskt avancerat utbud av operationssalsprodukter och tjänster, med gott renommé för märkeskvalitet. I produktutbudet ingår bland annat flexibla och modulära operationsbord, specialutformade möbler för operationssalar och intensivvårdsavdelningar likväl som innovativa belysningstekniker och system för kamera- och videohantering, integrering och kirurgiska system. Trumpf Medical är kända världen över som innovativa ledare inom medicinsk teknik. Viktiga milstolpar i dess historia är de första installationerna av takupphängda system år 1978, utveckling av det patenterade kopplingssystemet för operationsbord år 1997, världens första operationssalsbelysning med LED-teknik 2005 och lanseringen av den första modulära takupphängda försörjningsenheten år 2010. Med sin linje av intelligenta produkter revolutionerar företaget arbetsrutinerna i operationssalar, på intensivvårdsenheter och inom associerade kliniska områden. De ger sjukhusen det idealiska stödet för att leverera effektiv och säker vård för sina patienter. 

Mer information hittar du på www.Trumpf-Med.com