Hillrom™ COVID-19 resurscenter

Sjukvården står nu inför en ökning av patienter på grund av spridningen av coronaviruset COVID-19 och Hillrom är redo att hjälpa till med kritiska produkter, tjänster och lösningar. Vi hjälper vårdpersonal på sjukhus och i primärvården att behandla ett ökat antal COVID-19-patienter inom följande fem områden.

SCREENING- OCH DIAGNOSTISK KAPACITET:
Upprätthålla tillgången av termometrar, produkter som mäter vitala tecken och vilo-EKG så att man snabbt kan undersöka patienter och fastställa vilken vårdnivå som behövs.

INFEKTIONSKONTROLL OCH FÖREBYGGANDE AV KORSKONTAMINERING:
Erbjuda lösningar för prioritering av patienter och dedikera material till isoleringsrum för att minimera risken för korskontaminering.Öka produktionen av termometerprobskydd för engångsbruk och engångsmanschetter för blodtrycksmätning.

ÖVERVAKNING VID ANDNÖD, ICKE-INVASIV VENTILATION OCH BEHANDLING FÖR RENSNING AV LUFTVÄGARNA:
Leverera innovativ teknik för kontinuerlig övervakning av andningsfrekvensen. Ge patienterna andningsstöd vid andnöd och avlägsna sekret från lungorna.

INFRASTRUKTURUTBYGGNAD FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN:
Samarbeta med regeringar och hälsosystem för att förbereda behandling, övervakning och förflyttning av fler patienter i akutmiljöer, bl.a. genom teknik för att automatiskt upptäcka tecken på möjlig patientförsämring.

ÖKA MÖJLIGHETEN TILL KOMMUNIKATION MELLAN VÅRDTEAM:
Möjliggöra för vårdteam att hålla kontakten mellan tillfälliga lokaler på sjukhus och närliggande tillfälliga lokaler, såväl i hemmet som på distans.

Vi övervakar våra produktlager, råmaterial och komponentbehov varje dag samtidigt som vi fortsätter att möta kunders efterfrågan vad gäller de flesta av våra produkter över hela världen. Vi har för närvarande inget stopp i vår produktion och vi arbetar kontinuerligt för att hantera risken att inte kunna leverera. Hillrom följer noggrant WHO:s och amerikanska CDC:s direktiv, såväl som enskilda länders riktlinjer avseende transport och leveranstillgänglighet, och upprätthåller lämplig kommunikation med kunderna.

Vanliga frågor

Fråga: Behövs ytterligare rengöringsprodukter eller -rutiner så att inte viruset sprids via Hillrom-produkter?

Svar: De rengöringsprodukter och -rutiner som ingår i produktdokumentationen är tillräckliga för att rengöra och desinficera ytor. Det kan hända att vårdgivare överväger att rengöra ytorna oftare.

Fråga: Hur ser Hillroms lagernivåer ut?

Svar: För att kunna möta den ökade efterfrågan mer än fördubblar vi produktionstakten av viktiga vårdprodukter, bl.a. respiratorer, sjukhussängar och produkter som monitorerar vitala parametrar, och vi har ökat antalet produkter vi hyr ut. Våra logistik- och kundtjänst-team gör allt för att leveranser ska komma fram i tid, trots en efterfrågan över den normala och utmaningar med transporter.

Fråga: När det gäller Hillrom-produkter som jag redan använder, kommer spridningen av COVID-19 att påverka servicenivån i min region?

Svar: Vår kundtjänst på plats har inte förändrats, men våra servicemedarbetare i regionen följer rekommendationerna om social distansering och att undvika stora sammankomster, och vi följer alla riktlinjer för enskilda sjukhus. Det är svårt att förutsäga COVID-19-spridningens inverkan, men vi jobbar hårt för att uppfylla kundernas behov.

Fråga: Vilka specifika produkter erbjuder ni som hjälp i våra COVID-19-relaterade insatser i regionen?

Svar: Vi följer amerikanska Center for Disease Controls Interim Guidance for Healthcare Facilities när vi prioriterar vårt arbete: ”Att sjukvården ska kunna fortsätta fungera är av största vikt. Det är viktigt för vårdinrättningar att fortsätta ge vård till alla patienter, oavsett COVID-19-infektionsstatus, på lämplig nivå (t.ex. hemvård, öppenvård, akutvård, akutmottagning eller sjukhusvistelse). Vårdinrättningar kan behöva hantera en plötslig ökning av patienter som behöver vård. Det kommer att krävas mycket för att fortsätta driva alla aspekter av sjukvården, minska smittspridning och hänvisa människor till rätt vårdinstans för att minska belastningen på vårdsystemet.”

EMEA-produkter:

SCREENINGKAPACITET OCH DIAGNOSTISK KAPACITET
INFEKTIONSKONTROLL OCH FÖREBYGGANDE AV KORSKONTAMINERING
ÖVERVAKNING AV ANDNÖD, ICKE-INVASIV VENTILATION OCH BEHANDLING FÖR RENSNING AV LUFTVÄGARNA
INFRASTRUKTURUTBYGGNAD FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN

 *Produkterna kan användas till intensivvårdspatienter.

Obs! Produkternas tillgänglighet kan variera i olika länder beroende på registreringsstatus och andra villkor.

Fråga: Vilka rengöringsrekommendationer finns gällande Hillrom-utrustning för att förhindra spridning av COVID-19?

Svar: Vänligen läs Cleaning & Disinfecting letter

Kontakta oss

Kontakta din lokala Hillrom-representant, Hillrom-distributör eller Hillroms lokala kundtjänstteam om du behöver hjälp med att beställa och få produkter skickade.