AvantGuard™ 1600-sängen


Din vårdpartner

Genom att integrera det senaste inom tekniken med intuitiva ergonomiska egenskaper skapar AvantGuard™ 1600-sängen nya standarder för säkerhet och effektivitet för kirurgi- och intensivvårdsavdelningar.

Att värna om vårdpersonalens säkerhet och undvika sjukfrånvaro är en viktig prioritet för alla vårdenheter. Låt AvantGuard™ 1600-sängen dra lasset med hjälp av de intuitiva Point-of-Care™ kontrollerna och Nurse-Assist-funktionerna.

Med hjälp av våra lättanvända kontroller kan vår vårdpersonal vara kvar vid patientens sida, på vårdplatsen (Point-of-Care™), där de mest behövs.

Funktioner

Säker och enkel patientmobilisering och transport

Allteftersom patienternas sjukdomsgrad ökar måste vårdpersonalen ge mer assistans än tidigare. Genom att använda AvantGuard 1600-sängens funktioner och ergonomiska utformning kan vårdpersonal tillhandahålla en högre nivå av vård och hjälp till patienterna på ett säkrare sätt med mindre ansträngning.

 • Femte hjulet
  Med hjälp av ett femte hjul blir det lättare och mer effektivt att manövrera sängen i vilken riktning som helst.

 • One-button EasyChair™
  Funktionen One-button EasyChair™ gör det möjligt för vårdpersonal att justera sängen så snabbt och så ofta som krävs samtidigt som de minskar risken för skada.

 • Line of Site™-vinkelindikatorer
  De lättavlästa Line of Site vinkelindikatorerna gör det enkelt att uppnå en sänghöjning på 30-45°.

Större effektivitet utan skador

Med hjälp av de användarvänliga sängkontrollerna kan patienten ändra läge för sängen utan hjälp, vilket ökar patientens autonomi och komfort.

Funktionen för att frigöra sidogrinden med ett enhandsgrepp är idealisk för trånga utrymmen. Inget extra utrymme behövs vid sidan av sängen för att höja eller sänka sidogrinden.

Integrerad våg

 • Bilateralt användargränssnitt i Point of Care-systemet för att göra det enkelt och bekvämt att använda
 • Visa tillfälligt patientens vikt i steg om 500 g eller 100 g
 • Patienten kan vägas i vilket sängläge som helst

Torax-röntgen i sängen
Möjlighet till bilateralt införande av kassetter vid vårdplatsen.

 • I vilken vinkel som helst vid sängens huvudända – ergonomisk ställning och komfort
 • Inbyggt kassettfack som alltid är tillgängligt
 • Borttagbara kassettfack som är lätta att rengöra