Multirall™ 200


Enkla förflyttningar från rum till rum

Multirall™ 200 är en bärbar taklyft som också kan användas för patientförflyttningar från rum till rum – med enbart en lyftmotor. Dess bärbarhet innebär att den är en utmärkt och prisvärd lösning för vårdhem och sjukhus där lyftbehoven är tillfälliga.

Multirall 200 lyfter upp till 200 kg och kan enkelt fästas eller tas bort från takskenan för att enkelt transportera den mellan olika rum med minimal ansträngning och utan behov för verktyg. Det kan också användas för att förflytta en patient mellan rum i sittande läge, enkel att förflytta från ett skensystem till ett annat med hjälp av ett överföringsband. Multirall 200 kan förflyttas och förvaras på en ändamålsenlig vagn.

Funktioner

Q-link

Q-link

Det går snabbt att byta lyftbygel tack vare Q-link och snabbkopplingen.