Bariatrisk vård

Förbättra den bariatriska vården

Med en världsbefolkning där 30 % är överviktiga eller feta måste vårdpersonal vara förberedd för att tillhandahålla vård och behandling för denna växande folkgrupp. Från mödravårdsavdelningen till intensivvårdsavdelningen, vården står inför en tidigare okänd utmaning och måste anpassa sig till ett stort antal olika unika medicinska behov.

Forskning1 visar att effektivt utformade sjukhus spelar en viktig roll i den bariatriska vården, där rätt utrustning och standardiserade vårdprotokoll anses grundläggande för att tillhandahålla den bästa fysiska och emotionella vården för patienterna.

 

Referenser
1. Wignall D. Design as a Critical Tool in Bariatric Patient Care. Journal of Diabetes Science and Technology 2008;2(2):263-267

Kampanjprodukter