Tidig mobilisering

Konceptet att säker och tidig mobilisering hjälper patienter att återhämta sig snabbare stöds av publicerade kliniska bevis.1-6 Hillrom är unikt positionerat för att tillhandahålla en fullständig, integrerad portfölj av lösningar och hjälpmedel för tidig mobilisering och för att underlätta säker, effektiv vård.

Konsekvenserna av immobilisering

Människor som inte kan röra sig, som inte kan genomföra regelbunden fysisk aktivitet, riskerar att utveckla allvarliga fysiska och psykiska problem.  Detta kan visa sig på olika sätt i akut vård och långtidsvård och kan utgöras av sådana problem som ventilatorassocierad pneumoni, delirium, blodproppar, trycksår, benskörhet, förstoppning och depression.7, 8 Faktum är att en begränsad mobilitet leder till nedsatta funktioner i mer än 50 % av fallen.5 Dessutom påverkas vårdpersonalen. Patientlyft orsakar mer än hälften av alla arbetsrelaterade skador.9

Referenser
1. Dasta JF, et al. Daily cost of an intensive care unit day: the contribution of mechanical ventilation. Crit. Care Med. 2005; 33:1266-1271.
2. Bailey P, et al. Early activity is feasible and safe in respiratory failure patients. Crit. Care Med. 2007; 35:139-145.
3. Morris PE, et al. Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure. Crit. Care Med. 2008; 36:2238-2243.
4. Schweickert WD, et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomized controlled trial. Lancet. 2009; 373:1874-1882.
5. Titsworth WL, et al. The effect of increased mobility on morbidity in the neuro- intensive care unit. J. Neurosurg. 2012; 116:1379-1388.
6. Winkelman C. Bed rest in health and critical illness: a body systems approach. AACN Adv. Crit. Care. 2009; 20:254-266.
7. Cumming T. et al. 2008. The effect of very early mobilization after stroke on psychological well-being.
8. Nigam Y, et al. Effects of bed rest 3: musculoskeletal and immune systems, skin and self-perception. Nurs. Times. 2009; 105:18-22.
9. Brophy et al. Reducing incidence of low-back injuries reduces cost. Jul/aug 2001.

Kampanjprodukter