Fallprevention

Att minska riskerna för fall ger bättre resultat

När patienterna blir äldre och mer beroende av vård/hjälp, eller mer rastlösa och oroade över sitt fysiska tillstånd, löper de större risk att drabbas av olyckor när de är på sjukhus. Därför står sjukvårdsorganisationer inför allt större utmaningar när det gäller att tillhandahålla en säker och bekväm miljö för sjuksköterskor och patienter, inte enbart för att skydda och säkerställa deras hälsa, men också för att minimera kostnader och undvika potentiella rättegångskostnader.

Hillrom hjälper dig att minska riskerna vid mobilisering av patienter genom att tillhandahålla heltäckande lösningar med innovativa sängegenskaper, ergonomiska enheter för förflyttning och hantering av patienter och rutiner för att skapa en mer säker och mer effektiv vårdmiljö.

Kampanjprodukter