Förebygga och behandla trycksår

Minska antal trycksår och behandla de som ändå uppstår

Den aktuella prevalensen av trycksår är hög. Även om de har minskat i vissa vårdmiljöer, får 1 till 10 patienter i akut vård fortfarande trycksår, och nästan 1 av 20 patienter utvecklar sjukhusförvärvade trycksår som innebär stora kostnader för sjukhusen. Demografiska faktorer som ålder och fetma kommer att fortsätta bidra till den här utmaningen.

År 1989 presenterade Hill-Rom den internationella undersökningen International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) för att bedöma antal och svårighetsgrad av de trycksår som uppstår på sjukhus. I dag är IPUP den största aktiva databasen för trycksår med data från fler än 930 sjukhus och 100 000 patienter. I IPUP är det tydligt att de senaste 10 årens handfasta protokoll förebyggande av trycksår kan kopplas till närmare 50 % minskning i prevalens av trycksår.

Genom vetenskap, innovation och de senaste framstegen inom design och testning arbetar Hill-Rom för att hjälpa vårdpersonal minska sjukhusförvärvade trycksår. Våra unika, faktabaserade madrasstekniker kan hjälpa er uppnå bättre resultat för patienterna i som vårdas på ert sjukhus.

 

Produkter