Säker patienthantering

Ett minskat antal skador och minskade kostnader för bättre resultat

I jämförelse med andra yrken löper vårdpersonal större risk att drabbas av belastningsskador.  Manuell förflyttning av patienter leder ofta till en betydande ansträngning för hela ryggen för vårdpersonalen, särskilt utsatt är ländrygg och axlar.  Detta har en betydande effekt, både ekonomiskt och fysiskt för personalen.1

Program för säker patienthantering har blivit ett av de viktigaste initiativen för sjukhus som arbetar för att minska arbetsrelaterade skador och minska antalet skador på grund av patientfall. Rätt utrustning och utbildning om hur patientlyftar ska användas kan minska exponeringen för dessa risker signifikant.

De produkter, tekniker, kliniska program och processer som tillhandahålls av Hillrom kan hjälpa ert sjukhus att implementera era egna program för säker patienthantering och förbättra resultaten för både patienter och vårdpersonal.

 

Referenser
1. ISO Technical Report 12296

Kampanjprodukter