Vård i hemmet och på vårdhem

Vård i hemmet och på grupp- och äldreboende

Enkla lösningar för effektiv vård

Att vårda någon i hemmet eller på grupp- eller äldreboende är bland de vanligaste vårdsituationerna och innebär ytterligare krav på produkter och vårdpersonal. Vanliga utmaningar är bland annat att hantera individer med minskad funktion och mobilitet, likväl som försämrad syn, hörsel och finmotorik.  Det är dessutom viktigt att hantera riskförebyggande och behandling av trycksår, i hemmet och på grupp- och äldreboende.  Många av våra lösningar har utvecklats just för dessa situationer.

Våra tjänster

Kontakta en Hillrom-representant om du behöver hjälp med att planera installation av taklyftar eller om du behöver förslag på en lämplig lyftsele, specialanpassad säng eller madrass. Alla våra säljare är mycket erfarna konsulter som har särskild erfarenhet av patientförflyttning och förebyggande och behandling av trycksår.

Exempel på lyftbehov

Det finns ett stort antal hemmiljöer med liknande behov för förflyttning och lyft. De vanligaste behoven för lyft och förflyttningar är:

  • Till och från säng/rullstol
  • Förflyttning till- och från toalett
  • Till och från dusch och badkar
  • Ompositionering
  • Lyfta upp från golvet

Kampanjprodukter