Grupp- och Äldreboende

Produkter och lösningar för långtidsvård

På avdelningar för långtidsvård är det viktiga att minimera risken för att patienterna ska utveckla trycksår. Hygienrutiner, patientförflyttning och mobilisering för patienterna är också vanliga utmaningar som kan klaras om rätt lösning väljs.

Genom att lära oss av vår omfattande erfarenhet av akutvården har vi kunnat anpassa många avancerade produktlösningar till behoven på avdelningar för långtidsvård. Dessa produkter är bland annat sängramar, terapeutiska madrasser, patientlyftar och lyftselar med oöverträffad funktionalitet och kvalitet, utformade specifikt för att uppfylla kraven inom långtidsvården.

För personer som har problem med syn, hörsel, känsel och finmotorik eller som lider av Alzheimers eller andra former av demens, är det viktigt att tillhandahålla en bekväm, funktionell och säker miljö som är estetiskt tilltalande. Våra Edison-möbler har utvecklats för att göra livet tryggare och enklare för personer med nedsatt syn och finmotorik, till exempel genom att använda tydliga färgkontraster och stora greppvänliga handtag.

Det breda utbudet av Liko-lyftselar uppfyller behoven för praktiskt taget alla patienttillstånd. Standardsortimentet har fler en 200 modeller och det går även att beställa specialanpassade lyftselar.

Våra tjänster

När flexibilitet och snabb tillgång till produkter är viktiga, kan Hillrom erbjuda en serie hyreslösningar för att se till att alla behov uppfylls oavsett vårdmiljö – från korttidshyra för en specifik patient till längre hyresperioder på en månad, sex månader eller ett år. Vi kan tillhandahålla ett stort utbud av produkter samt kliniska, tekniska och informativa tjänster som har skräddarsytts för att uppfylla enskilda behov. Läs mer om vårt utbud för uthyrning här »

Våra professionellt utbildade säljkonsulter kan hjälpa dig med en specifik utvärdering av era lyft- och patientförflyttningsbehov.  Kontakta en lokal Hillrom-representant för mer information.

Produkter