Global sekretesspolicy

Global sekretesspolicy 

Hillrom Holdings, Inc., med huvudkontor på den adress som anges för enheten här, arbetar tillsammans med våra globala dotterbolag (”Hill-Rom”, ”oss” eller ”vi”) för att skydda och värna om din integritet. De av Hillroms enheter som ansvarar för att samla in och använda dina personliga uppgifter av skäl som återges i denna globala sekretesspolicy anges här (”Hill-Rom-enhet”). Sekretesspolicyn gäller vid användning av våra tjänster och program online samt mobila och sociala tjänster eller program, och vid alla andra sätt att interagera med vår verksamhet (”Tjänster”). I sekretesspolicynbeskrivs principerna för hur vi hanterar de personliga uppgifter som vi samlar in från dig, eller som du uppger. Läs noga igenom följande information så att du förstår hur vi samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. 

1. INFORMATION SOM VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN FRÅN DIG OCH HUR VI ANVÄNDER DEN 

Vi kan komma att samla in och hantera följande uppgifter om dig: 

Information som du uppger 

Vi kan komma att samla in uppgifter som du uppger när du: 

(i) registrerar dig för att använda någon av Tjänsterna (till exempel när du laddar ned en vetenskaplig artikel, anmäler dig till ett webbinarium eller en e-kurs, eller begär åtkomst till vårt Clinical Resource Center),
(ii) skapar ett konto eller fyller i en profil med hjälp av våra Tjänster,
(iii) lägger upp, överför eller delar material eller innehåll via någon av våra Tjänster (om du till exempel delar med dig av en positiv erfarenhet, beställer en demoenhet eller deltar i popup-undersökningar på våra webbplatser),
(iv) rapporterar ett problem avseende någon av våra Tjänster eller
(v) utför en transaktion via någon av våra Tjänster. 

Sådan information kan bestå av ditt namn, din e-postadress och andra kontaktuppgifter, till exempel din hem- eller arbetsadress. Det kan också handla om personuppgifter, till exempel ditt födelsedatum. Vi kan dessutom komma att samla in dina bankkontouppgifter. Vi använder informationen för att du ska kunna utnyttja Tjänsterna och för att vi ska kunna tillhandahålla god kundservice. 

Ytterligare information 

Om du kontaktar oss för att du har ett klagomål eller en fråga om Tjänsterna eller om andra produkter eller tjänster som vi erbjuder, kan vi komma att spara meddelandena i syfte att tillhandahålla god kundservice. Vi kan också komma att be dig att fylla i undersökningar om våra produkter och tjänster. Undersökningarna används sedan i forskningssyfte. Det är dock helt valfritt att fylla i dem. 

Produktinformation 

Vi kan komma att samla in information om den enhet som du använder för att hämta en del av våra tjänster eller dokument som finns på webbplatsen, inklusive enhetens unika ID, operativsystem och information om mobila nätverk, om tillgängligt, i systemadministrativt syfte. Vi kan komma att använda sådan produktinformation tillsammans med information som du uppger och ytterligare information i avsnitten ovan i kundservicesyfte och i systemadministrativt syfte. Vi behandlar denna kombinerade information som personliga uppgifter i enlighet med denna globala sekretesspolicy under den tid som produktinformation och ytterligare information används tillsammans. 

Logginformation 

När du använder Tjänsterna kan vi även komma att samla in och spara viss information automatiskt i våra serverloggar för att vi ska få bättre förståelse för hur Tjänsterna används, i systemadministrativt syfte och för att kunna erbjuda en god användarupplevelse och kundservice. Sådan information kan bestå av uppgifter om när, hur och vilka delar av Tjänsterna som du använder. 

Säkerhet och bedrägeriskydd 

Vi kan också komma att använda dina personliga uppgifter för att säkerställa säkerheten avseende din användning av Tjänsterna, eventuella användarkonton som du kan ha hos oss och vår verksamhet, och i syfte att förebygga eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av våra Tjänster. 

Marknadsföring 

Vi kan också komma att använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om produkter och Tjänster som kan intressera dig, där så är tillåtet enligt lag. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter i detta syfte kan du avregistrera dig genom att klicka på ”avregistrera” längst ned i de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Observera att även om du avregistrerar dig från marknadsföringsmeddelanden kan vi kontakta dig i serviceärenden, till exempel om vi gör ändringar i Tjänsterna, användarvillkoren eller den globala sekretesspolicyn.

2. SKÄLEN TILL ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONLIGA UPPGIFTER 

Vi behandlar dina personliga uppgifter i syfte att driva, underhålla och tillhandahålla de unika funktionerna hos var och en av våra Tjänster (inklusive ytterligare funktioner som kan efterfrågas), och för att kunna erbjuda god kundservice och support. Vi meddelar alltid om det är frivilligt att uppge viss information och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller utöva dina rättigheter avseende sådan information, i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det innebär att vi i allmänhet behandlar dina personliga uppgifter enligt ovan utifrån någon av följande rättsliga grunder: 

  • det krävs för att fullfölja ett avtal som vi har ingått med dig,
  • i befogade affärssyften för oss eller tredje part,
  • ditt samtycke; eller
  • behandlingen är nödvändig för efterlevnaden av våra juridiska skyldigheter. 

Vi behandlar endast personliga uppgifter som betraktas som ”känsliga” om vi först har fått ditt uttryckliga samtycke i syfte att kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig.Känsliga personliga uppgifter kan till exempel vara medicinsk information, såsom patienters erfarenhet av våra produkter.

3. BARNS PERSONLIGA UPPGIFTER 

Om du är under 16 år har du inte rätt att använda våra Tjänster eller skapa ett konto hos oss om inte gällande lagstiftning tillåter det, eller om dina föräldrar/vårdnadshavare har samtyckt till detta. 

4. KAKOR (COOKIES) OCH LIKNANDE TEKNIK 

I en del av våra Tjänster, till exempel på webbplatsen och i mobilapparna, används kakor och annan liknande teknik (”Kakor”). En kaka är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som vi kan komma att placera på din enhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Kakor och liknande teknik som vi använder är avsedda för analys. På så sätt kan vi särskilja dig från andra användare av webbplatsen eller någon av våra övriga Tjänster. Det hjälper oss att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen eller andra Tjänster och att förbättra Tjänsterna. Mer utförlig information om de kakor som används för Tjänsterna återges i de olika kategorierna nedan: 

Nödvändiga kakor 

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på våra webbplatser eller andra Tjänster, och för att du ska kunna använda vissa funktioner och Tjänster som du har efterfrågat specifikt. Utan sådana kakor kan vissa Tjänster inte tillhandahållas. De raderas när du stänger webbläsaren. 

Prestandakakor 

Dessa kakor samlar in information om hur du använder Tjänsterna så att vi kan förbättra dem och identifiera vilka delar som är viktigast för dig. All information som samlas in av dessa kakor läggs ihop och syftet är inte att identifiera dig som person. 

Funktionskakor 

Dessa kakor kommer ihåg de val som du gör när du använder Tjänsterna (till exempel användarnamn, språk, inställningar, landskoder eller information om vilket land eller område du befinner dig i) och möjliggör bättre och mer personliga funktioner för att förbättra användarupplevelsen. 

Annonskakor 

Dessa kakor används för att visa annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger som en annons visas och för att utvärdera hur effektiva annonskampanjerna är. Dessa kakor samlar in information om dina surfvanor i syfte att visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. 

Google Analytics

Vår webbplats kan använda Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder kakor för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och kommer sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för webbplatsoperatörer och tillhandahålla webbplats- och internetrelaterade tjänster till andra. Google kan också överföra denna information till tredje part när det krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar.

Du kan förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter genom att installera ett tillägg i webbläsaren. För att göra det kan du använda följande länk som tar dig till Google-sidan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dina val och avregistrering 

Vi utgår från att du tillåter att vi placerar kakor på din enhet. De flesta webbläsare godkänner användningen av kakor automatiskt. Om däremot du eller någon annan som använder enheten när som helst vill återkalla samtycket, kan du tillåta eller blockera kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren eller appen. Om du väljer att blockera kakor kanske du inte kan ta del av alla interaktiva funktioner på webbplatsen, plattformarna och i våra Tjänster. 

5. VAR LAGRAR VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER? 

Informationen som vi samlar in kan överföras till och lagras på en plats utanför ditt hemland, där lagstiftningen kanske inte är lika omfattande som i ditt land eller där det inte finns någon dataskyddslag. 

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive Storbritannien, gäller följande text: Informationen kan också hanteras av personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer, till exempel med att tillhandahålla supporttjänster. Varje gång vi överför dina uppgifter till ett land utanför EES vidtar vi nödvändiga rättsliga åtgärder för att säkerställa att lämpliga skyddsfunktioner tillämpas för att skydda informationen och att den behandlas på ett säkert sätt i enlighet med denna globala sekretesspolicy. Du kan kontakta oss om du vill ha en kopia på de skyddsfunktioner som vi använder för att skydda dina personliga uppgifter och din rätt till integritet under dessa förhållanden. 

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER? 

Dina personliga uppgifter sparas så länge som det skäligen kan anses nödvändigt av de skäl som återges i stycke 1 och 2 ovan, eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vänligen kontakta oss för att erhålla mer information om gällande lagringstider.   

7. UTLÄMNANDE AV INFORMATION 

Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till andra Hillrom-enheter.

Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part: (a) om vi säljer en verksamhet eller tillgång, i vilket fall vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till den eventuella köparen av den aktuella verksamheten eller tillgången, (b) om vi eller i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part och då personlig information om våra användare som innehas av oss utgör en av de förvärvade tillgångarna, (c) om vi inleder ett partnerskap eller samarbete med en tredje part i syfte att tillhandahålla Tjänster till dig, eller (d) om vi har en skyldighet att lämna ut eller dela dina personliga uppgifter för att efterleva juridiska eller lagstadgade krav eller begäranden. 

Vi kan också komma att lämna ut dina personliga uppgifter: (a) för att upprätthålla avtal som vi kan ha med dig eller undersöka eventuella överträdelser, eller (b) för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, användarna av våra Tjänster eller andra. 

8. WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER SOM TILLHÖR TREDJE PART                                        

Våra Tjänster kan innehålla länkar till och från andra webbplatser. Om du följer en länk till en sådan webbplats ska du vara medveten om att sådana webbsidor har egna sekretesspolicyer och villkor som vi inte ansvarar för. 

Användning av våra appar online eller mobilt omfattas även av de sekretesspolicyer och villkor som gäller för den app store-leverantör och/eller -användare (”App Store-leverantör”), vilken du har laddat ned appen från. 

Vänligen läs tredjeparts sekretesspolicyer och villkor innan du lämnar ut personliga uppgifter på en annan webbplats eller till en annan App Store-leverantör. 

9. DINA RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST TILL INFORMATION 

Under vissa förhållanden och i vissa jurisdiktioner kan du enligt dataskyddslagstiftningen ha vissa rättigheter avseende dina personliga uppgifter. Sådana rättigheter skiljer sig åt i olika länder eller områden men kan vara följande: rätt att bestrida eller återkalla samtycke att behandla dina personliga uppgifter, rätt att få tillgång till en kopia av dina personliga uppgifter och möjlighet att radera, begränsa eller erhålla en maskinläslig kopia av dina personliga uppgifter. 

Du kan uppdatera eller ta bort dina konton eller profiler när som helst genom den tillämpliga tjänsten. Observera att du genom att radera ditt konto eller din profil inte raderar dina personuppgifter som du tidigare skickat in genom den tillämpliga tjänsten (såvida du inte använder konsumentappen Welch Allyn Home™, som endast finns i vissa länder). Du raderar inte heller några personuppgifter som överförts från den tillämpliga tjänsten till en vårdgivares elektroniska journal. 

Lagstiftningen i Kalifornien tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för användning i direkt marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Denna begäran är kostnadsfri och kan göras en gång per år. Om du vill göra en sådan begäran skickar du ett e-postmeddelande eller skriver till oss på den adress som anges i avsnittet Kontakta oss i denna globala sekretesspolicy, eller enligt information från oss, och anger i ämnesraden att du är bosatt i Kalifornien och vill göra en ”California Shine the Light”-förfrågan. 

Vi kommer att hantera en begäran att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter hänvisar vi till avsnittet ”Kontakta oss” i denna globala sekretesspolicy. 

10. SKICKA IN MEDDELANDEN ELLER FÖRSLAG PÅ VÅR WEBBPLATS 

Meddelanden och annan information som du skickar till Hillrom via våra webbplatser är inte konfidentiella, och Hillrom har ingen skyldighet att avstå från att återge, publicera eller på annat sätt använda dem i vilket syfte som helst. Det står Hillrom fritt att använda innehållet i alla sådana meddelanden, inklusive förslag, idéer om innovationer, tekniker eller kunskaper som de innefattar i något syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor eller Tjänster. Den som skickar meddelanden av något slag via Hillroms webbplatser ansvarar för innehållet och informationen i sådana meddelanden, inklusive deras sanningsenlighet och korrekthet. 

11. ÄNDRINGAR I DENNA GLOBALA SEKRETESSPOLICY 

Vi kan när som helst komma att ändra denna globala sekretesspolicy genom att uppdatera den på vår webbplats, vilket du då får ett meddelande om nästa gång du använder våra Tjänster. Den nya globala sekretesspolicyn kan visas på skärmen och du kan behöva läsa den innan du kan börja använda Tjänsterna igen. Datumet för den senaste uppdateringen av den globala sekretesspolicyn anges nedan. 

12. HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

Hillrom har en särskild sekretesspolicy avseende HIPAA, som finns här.

13. RetinaVue® Network 

Om du är bosatt i ett land där våra tjänster omfattar tillhandahållande av RetinaVue Network, vänligen observera att all behandling av personuppgifter om patienter utförs på uppdrag av vårdpersonal som använder RetinaVue Network. Patienter med frågor som rör överföring och lagring av deras personuppgifter via RetinaVue Network ska vända sig till vårdpersonalen och inte till oss. 

14. KONTAKTA OSS 

Frågor och kommentarer om denna globala sekretesspolicy skickas till: Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com 

Du kan också ha rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att vi har hanterat dina personliga uppgifter på ett sätt som är olagligt eller som strider mot din rätt till integritet. 

Denna globala sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2019.